Nghiêm Trị - các bài viết về Nghiêm Trị, tin tức Nghiêm Trị

Vì sự công minh pháp luật

Vì sinh mạng pháp lý của người dân, những đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục đề nghị phải xem xét lại vụ án trên tinh thần tuân thủ pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus