Pháp Luật Plus - nghiệm thu - các bài viết về nghiệm thu, tin tức nghiệm thu

nghiệm thu - các bài viết về nghiệm thu, tin tức nghiệm thu

Đẩy mạnh thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

Tới nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao vốn hơn 355.617 tỷ đồng. Như vậy còn hơn 58.319 tỷ đồng chưa được Thủ tướng giao vốn do chưa đủ điều kiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus