nghiệm thu dự án - các bài viết về nghiệm thu dự án, tin tức nghiệm thu dự án

Bao giờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành?

Trong dự thảo báo cáo gửi Quốc hội về tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Chính phủ đã đề cập thời gian dự kiến đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1