nghiêm khắc - các bài viết về nghiêm khắc, tin tức nghiêm khắc

Ông Lê Thanh Hải vẫn là Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2005-2010?

Sau quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị, ông Hải không còn là nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015

Theo dõi Pháp Luật Plus