nghịch tử - các bài viết về nghịch tử, tin tức nghịch tử

Nghịch tử buổi trưa vác dao đuổi chém bố mẹ, tối về phóng hỏa đốt nhà

Buổi trưa Huỳnh vác dao đuổi chém bố mẹ, sau đó đi uống rượu, tối về thì đối châm lửa đốt luôn căn nhà của gia đình.

Theo dõi Pháp Luật Plus