Pháp Luật Plus - Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ - các bài viết về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tin tức Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ - các bài viết về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tin tức Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ

Gia Lai: Thanh tra việc mở rộng nghĩa trang huyện Đức Cơ

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định thanh tra việc dùng ngân sách chi trả xây dựng, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Theo dõi Pháp Luật Plus