nghi vấn tiêu cực trong đấu thầu tại huyện chương mỹ - các bài viết về nghi vấn tiêu cực trong đấu thầu tại huyện chương mỹ, tin tức nghi vấn tiêu cực trong đấu thầu tại huyện chương mỹ

Các cơ quan Nội chính của Hà Nội đang làm rõ nghi vấn tiêu cực trong đấu thầu tại huyện Chương Mỹ

Sau khi có nghi vấn tiêu cực trong công tác đấu thầu tại huyện Chương Mỹ, Ban Nội chính, Uỷ ban kiểm tra và PC03 Hà Nội đã vào cuộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1