Pháp Luật Plus - nghi thức khai ấn - các bài viết về nghi thức khai ấn, tin tức nghi thức khai ấn

nghi thức khai ấn - các bài viết về nghi thức khai ấn, tin tức nghi thức khai ấn

Thủ nhang đền Trần chia sẻ về ý nghĩa thực sự của lá Ấn

4 chữ "Tích Đức Vô Cương" trên lá Ấn thể hiện, tổ tiên xưa, nhà Trần dạy lại: "Nếu có phúc dày bao nhiêu thì được hưởng càng dài bấy nhiêu"...

Theo dõi Pháp Luật Plus