Pháp Luật Plus - nghị quyết - các bài viết về nghị quyết, tin tức nghị quyết

nghị quyết - các bài viết về nghị quyết, tin tức nghị quyết

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1