nghị quyết - các bài viết về nghị quyết, tin tức nghị quyết

Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự. Nhân Dân điện tử giới thiệu toàn văn các nghị quyết trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus