Nghỉ lễ 30/4 - Nghỉ lễ 1/5 - các bài viết về Nghỉ lễ 30/4 - Nghỉ lễ 1/5, tin tức Nghỉ lễ 30/4 - Nghỉ lễ 1/5

Ép nhân viên đi làm ngày lễ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 15/4/2020, nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về ngày nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1