nghỉ học vi covid19 - các bài viết về nghỉ học vi covid19, tin tức nghỉ học vi covid19

Những tỉnh/thành phố nào đã cho học sinh tạm nghỉ học vì Covid-19?

Đơn cử như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, TP Bắc Giang... đã cho phép học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus