Pháp Luật Plus - nghỉ dưỡng - các bài viết về nghỉ dưỡng, tin tức nghỉ dưỡng

nghỉ dưỡng - các bài viết về nghỉ dưỡng, tin tức nghỉ dưỡng

Sau 3 năm, thị trường BĐS Quảng Nam - Đà Nẵng biến động giá ra sao?

Giá đất tại Đà Nẵng tăng gấp 3 lần sau 3 năm, trong khi giá đất Hội An tuy tăng nhưng còn thấp so với Đà Nẵng, Nha Trang...

Theo dõi Pháp Luật Plus