nghị định - các bài viết về nghị định, tin tức nghị định

Nghị định 38 “bóp nghẹt” hoạt động quảng cáo báo chí

Cần nhanh chóng xem xét lại một số quy định sẽ “bóp nghẹt” hoạt động quảng cáo báo chí trước khi Nghị định 38/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 1/6.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cách tính tuổi hưu mới của nam và nữ

Cách tính tuổi hưu mới của nam và nữ

0
Tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2021 tuổi hưu tăng dần. Năm đầu tiên, tuổi hưu của lao động nam đủ 60 tuổi 3 tháng; lao động nữ đủ 55 tuổi 4 tháng.