nghị định mới - các bài viết về nghị định mới, tin tức nghị định mới

Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy

Chưa sát nhập Sở TT&TT vào với bất cứ sở nào, trừ khi Thủ tướng có Nghị định mới về tổ chức, bộ máy.

Theo dõi Pháp Luật Plus