Nghị định 69/2021/NĐ-CP - các bài viết về Nghị định 69/2021/NĐ-CP, tin tức Nghị định 69/2021/NĐ-CP

Từ 1-9: Chủ sở hữu chung cư cư cũ thuộc diện cải tạo, xây lại được hưởng hàng loạt quyền lợi

Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực thi hành từ 1-9.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1