nghị định 68 của bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về nghị định 68 của bộ giáo dục và đào tạo, tin tức nghị định 68 của bộ giáo dục và đào tạo

Bắt đầu áp dụng chính sách miễn, giảm học phí với học sinh Thủ Đô

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục tại Hà Nội, bắt đầu từ năm học 2015 – 2016.

Theo dõi Pháp Luật Plus