Nghẹn lòng - các bài viết về Nghẹn lòng, tin tức Nghẹn lòng

Nghẹn lòng câu Bác hỏi trước ngày Người ra đi...

Sống trong sáng, cao đẹp, vì dân, vì nước, vì Đảng thân yêu. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước...

Theo dõi Pháp Luật Plus