nghệ sĩ Việt - các bài viết về nghệ sĩ Việt, tin tức nghệ sĩ Việt

Ý thức thời đại dịch Covid-19: Những chuyện như phim câu khách về... thảm hoạ

Nói chung toàn những chuyện thậm chí chưa từng có trong tưởng tượng. Nếu có thì chỉ là trong những bộ phim câu khách về thảm họa thôi chứ.

Theo dõi Pháp Luật Plus