nghệ nhân - các bài viết về nghệ nhân, tin tức nghệ nhân

Người giữ hồn tượng nhà mồ Tây Nguyên

Mỗi bước tượng mang hình thù, kiểu dáng khác nhau. Theo thời gian, thế hệ nghệ nhân lớn tuổi tạc tượng nhà mồ dần khuất núi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nghệ nhân già giữ lửa hát Trống quân

Nghệ nhân già giữ lửa hát Trống quân

0
Hát Trống quân lại mang phong cách riêng đó là kép hát luôn tuân thủ chặt các chặng hát, còn giữa các chặng thì kép hát có thể tự sáng tác.