nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - các bài viết về nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, tin tức nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế

Nghệ nhân đất Kinh Bắc vực dậy tranh dân gian Đông Hồ

Một thời, làng Hồ ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) nổi tiếng với nhiều loại vàng mã chứ không phải tranh dân gian như bây giờ.

Theo dõi Pháp Luật Plus