Pháp Luật Plus - Nghề làm trống người Dao đỏ - các bài viết về Nghề làm trống người Dao đỏ, tin tức Nghề làm trống người Dao đỏ

Nghề làm trống người Dao đỏ - các bài viết về Nghề làm trống người Dao đỏ, tin tức Nghề làm trống người Dao đỏ

Nghề làm trống của người Dao đỏ ở Sa Pa

Theo phong tục, mỗi gia đình người Dao đỏ đều phải có bộ trống và khèn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1