Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ 27/7 - các bài viết về Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ 27/7, tin tức Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ 27/7

Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 tại Nghệ An

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tri ân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1