Nghệ An: Một tháng xử lý 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu - các bài viết về Nghệ An: Một tháng xử lý 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu, tin tức Nghệ An: Một tháng xử lý 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Nghệ An: Một tháng xử lý 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 21 đơn vị kinh doanh xăng dầu, xử lý 4 cơ sở với số tiền xử phạt 110 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1