Nghệ An: Đề nghị tạm đình chỉ công tác Bí thư - các bài viết về Nghệ An: Đề nghị tạm đình chỉ công tác Bí thư, tin tức Nghệ An: Đề nghị tạm đình chỉ công tác Bí thư

Để xuất hiện 3 F0, đề nghị tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an

Đề nghị BTV huyện ủy tạm đình chỉ công tác đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1