Nghệ An: 12 công dân về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2 - các bài viết về Nghệ An: 12 công dân về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2, tin tức Nghệ An: 12 công dân về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2

Nghệ An: 12 công dân về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2

Tất cả các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đều là công dân từ các tỉnh phía Nam về, trong đó về từ Thành phố Hồ Chí Minh có tới 08 ca...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1