ngày thương binh - liệt sĩ - các bài viết về ngày thương binh - liệt sĩ, tin tức ngày thương binh - liệt sĩ

Hôm nay (27/7), Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Hôm nay (27/7), Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Quốc hội trước khi Quốc hội bước vào phiên làm việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1