Pháp Luật Plus - ngày pháp luật - các bài viết về ngày pháp luật, tin tức ngày pháp luật

ngày pháp luật - các bài viết về ngày pháp luật, tin tức ngày pháp luật

Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

5 năm và 1 ngày

5 năm và 1 ngày

0
Hôm nay (9/11) là Ngày Pháp luật Việt Nam (PLVN).
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

0
Tổng cục THADS vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục THADS địa phương về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.