ngày pháp luật - các bài viết về ngày pháp luật, tin tức ngày pháp luật

Hiệu quả giáo dục pháp luật trong “Năm kỷ luật, kỷ cương”

Cuộc vận động của đơn vị và toàn quân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Theo dõi Pháp Luật Plus