Pháp Luật Plus - ngày hội mua sắm - các bài viết về ngày hội mua sắm, tin tức ngày hội mua sắm