ngày hội đọc sách - các bài viết về ngày hội đọc sách, tin tức ngày hội đọc sách

Trường Mầm non Bông Sen tổ chức "Ngày hội đọc sách" cho bé

Nhằm giáo dục các bé về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, trường Mầm non Bông Sen tổ chức “Ngày hội đọc sách”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1