Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - các bài viết về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus