Pháp Luật Plus - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - các bài viết về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - các bài viết về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn người Hà Nội luôn thanh lịch, văn minh, hiện đại

Tối 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú.

Theo dõi Pháp Luật Plus