Pháp Luật Plus - ngày bầu cử 23/5 - các bài viết về ngày bầu cử 23/5, tin tức ngày bầu cử 23/5

ngày bầu cử 23/5 - các bài viết về ngày bầu cử 23/5, tin tức ngày bầu cử 23/5

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Bình Phước hướng về ngày bầu cử 23/5

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với hình thức, nội dung đa dạng để chào mừng ngày hội bầu cử.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1