ngành y - các bài viết về ngành y, tin tức ngành y

Cuộc cách mạng trong ngành Y

Khai trương Cổng công khai Y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Chúng tôi coi đây là cuộc cách mạng”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Một nền y tế tốt...

Một nền y tế tốt...

0
Tuần qua, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngành Y tế mà chuyện nào cũng đáng quan tâm cả.