Pháp Luật Plus - Ngành thanh tra - các bài viết về Ngành thanh tra, tin tức Ngành thanh tra

Ngành thanh tra - các bài viết về Ngành thanh tra, tin tức Ngành thanh tra

Kỷ luật 21 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Năm 2019, ngành Thanh tra phát hiện 10 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, xử lý 57 cán bộ, công chức, viên chức...

Theo dõi Pháp Luật Plus