ngành tài chính - các bài viết về ngành tài chính, tin tức ngành tài chính

Bộ Tài chính: Nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ đấu thầu qua mạng

Theo Bộ Tài chính, Sáng 18/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến đấu thầu qua mạng nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus