ngành quân đội - các bài viết về ngành quân đội, tin tức ngành quân đội

2 trường Quân đội nào không tuyển nữ?

Trong số 17 trường đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội tuyển sinh gần 5.400 chỉ tiêu, có 2 trường không tuyển thí sinh nữ.

Theo dõi Pháp Luật Plus