ngành luật - các bài viết về ngành luật, tin tức ngành luật

Giáo dục đạo đức nghề luật đang đòi hỏi ngày càng cấp thiết

Tu dưỡng cho mỗi người là phải rèn luyện cả tài lẫn đức để trở thành một con người toàn diện, nhất là những người làm công tác pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus