Pháp Luật Plus - Ngành giao thông vận tải - các bài viết về Ngành giao thông vận tải, tin tức Ngành giao thông vận tải

Ngành giao thông vận tải - các bài viết về Ngành giao thông vận tải, tin tức Ngành giao thông vận tải

Năm 2021, ngành Giao thông vận tải vượt khó và hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Sáng 25/12, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1