Pháp Luật Plus - ngành giáo dục tỉnh bắc ninh - các bài viết về ngành giáo dục tỉnh bắc ninh, tin tức ngành giáo dục tỉnh bắc ninh

ngành giáo dục tỉnh bắc ninh - các bài viết về ngành giáo dục tỉnh bắc ninh, tin tức ngành giáo dục tỉnh bắc ninh

Ngành Giáo dục Bắc Ninh: Tất cả vì sự nghiệp “trồng người”

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1