ngang nhiên - các bài viết về ngang nhiên, tin tức ngang nhiên

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Bảo Anh ngang nhiên múc trộm đất, cát của dân?

Theo một lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) thì cơ quan này đã chỉ đạo công an huyện Hàm Tân nhanh chóng điều tra và báo cáo tiến độ.

Theo dõi Pháp Luật Plus