Pháp Luật Plus - ngân sách - các bài viết về ngân sách, tin tức ngân sách

ngân sách - các bài viết về ngân sách, tin tức ngân sách

6 tháng đầu năm 2019: Gần 9.000 vụ vi phạm pháp luật về Hải quan

Tổng thu Ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 175.522 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, bằng 55,6% chỉ tiêu

Theo dõi Pháp Luật Plus