Pháp Luật Plus - ngân sách - các bài viết về ngân sách, tin tức ngân sách

ngân sách - các bài viết về ngân sách, tin tức ngân sách

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Sáng 14/11, với 90,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết