ngân sách - các bài viết về ngân sách, tin tức ngân sách

Tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi sau 9 tháng đạt gần 15.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.946 tỷ đồng, còn Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện của tỉnh Quảng Ngãi sau 9 tháng đạt 16.119 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1