Pháp Luật Plus - ngân sách nhà nước - các bài viết về ngân sách nhà nước, tin tức ngân sách nhà nước

ngân sách nhà nước - các bài viết về ngân sách nhà nước, tin tức ngân sách nhà nước

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,38% kế hoạch trong hai tháng đầu năm 2020

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các Bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 29/2/2020 là 34.749,939 tỷ đồng, đạt 7,38%....

Theo dõi Pháp Luật Plus