ngân sách nhà nước - các bài viết về ngân sách nhà nước, tin tức ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 1.034,2 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2021 ước tính đạt 1.034,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1