ngân hàng - các bài viết về ngân hàng, tin tức ngân hàng

VietinBank lên phương án để đạt doanh thu 16.800 tỷ đồng

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 là 16.800 tỷ đồng và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus