Pháp Luật Plus - ngân hàng nhà nước - các bài viết về ngân hàng nhà nước, tin tức ngân hàng nhà nước

ngân hàng nhà nước - các bài viết về ngân hàng nhà nước, tin tức ngân hàng nhà nước

“Văn hóa không nhúc nhích” và “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên”!

Chỉ còn một năm nữa là tròn 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12. Đây cũng là thời điểm quyết định kết quả và không cho phép mắc sai lầm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết