ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - các bài viết về ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, tin tức ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Vietbank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Dương Nhất Nguyên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1