Pháp Luật Plus - Ngân hàng Chính sách - các bài viết về Ngân hàng Chính sách, tin tức Ngân hàng Chính sách

Ngân hàng Chính sách - các bài viết về Ngân hàng Chính sách, tin tức Ngân hàng Chính sách

Đồng Nai: Đến năm 2020 sẽ có 20.000 căn nhà ở xã hội

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội phục vụ cho người lao động thu nhập thấp...

Theo dõi Pháp Luật Plus