Ngân hàng Chính sách - các bài viết về Ngân hàng Chính sách, tin tức Ngân hàng Chính sách

Không giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2020

Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội với các khoản vay trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus