ngăn chặn - các bài viết về ngăn chặn, tin tức ngăn chặn

Ngăn chặn kịp thời chủ đất phân lô trái phép trên đất nông nghiệp

Lượng chức năng TP Vũng Tàu đã ngăn chặn một vụ san lấp, làm đường nội bộ tiến hành phân lô tại khu đất nông nghiệp rộng 14.000 m2 trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus