Pháp Luật Plus - ngăn cấm - các bài viết về ngăn cấm, tin tức ngăn cấm

ngăn cấm - các bài viết về ngăn cấm, tin tức ngăn cấm

Đòi nợ thuê, cấm hay không?

Mới đây, vấn đề này làm “nóng” phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Chính phủ đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong Luật Đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết