NGA SƠN - các bài viết về NGA SƠN, tin tức NGA SƠN

Phát hiện vi phạm trong việc mua sắm vật tư phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Nga Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra những vi phạm của huyện Nga Sơn trong quá trình mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1