Nga chế tạo thành công thuốc điều trị Covid-19 - các bài viết về Nga chế tạo thành công thuốc điều trị Covid-19, tin tức Nga chế tạo thành công thuốc điều trị Covid-19

Nga chế tạo thành công thuốc điều trị Covid-19

Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA) vừa giới thiệu một loại thuốc điều trị virus gây dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus