Pháp Luật Plus - New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy - các bài viết về New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy, tin tức New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy

New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy - các bài viết về New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy, tin tức New Skyline của HUD vi phạm phòng cháy

Kỳ 1 - Hàng loạt sai phạm tại tòa nhà New Skyline của HUD

Cơ quan cảnh sát PCCC Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về PCCC, tuy nhiên chủ đầu tư đã bất chấp đưa cư dân vào ở.

Theo dõi Pháp Luật Plus